Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lipca 2024 r., imieniny Kamila, SzymonaRegulamin komentowania w serwisie www.wyszkowiak.pl

§ 1

1. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie użyte jest określenie serwis należy je rozumieć jako serwis internetowy www.wyszkowiak.pl zawierający artykuły i inne publikacje oraz umożliwiający ich komentowanie, prowadzony przez Tygodnik „Wyszkowiak”.

2. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie użyte jest określenie Tygodnik „Wyszkowiak” należy je rozumieć jako Tygodnik Informacyjno-Reklamowy „Wyszkowiak” S.C. ul. Generała Józefa Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, wydawcę i administratora serwisu www.wyszkowiak.pl.

§ 2
Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich publikowane są komentarze w serwisie www.wyszkowiak.pl.

§ 3
Niedozwolone jest posługiwanie się przez komentujących słowami uważanymi powszechnie za wulgarne, publikowanie przez nich treści rasistowskich, nawołujących do przemocy, nienawiści wyznaniowej, etnicznej, rasowej, a także wszelkich innych sprzecznych z prawem.

§ 4
Niedozwolone jest promowanie przez komentujących własnych produktów, stron internetowych oraz publikowanie innych treści reklamowych, a także materiałów, które są chronione prawem autorskim, a ich publikacja mogłaby je naruszyć.

§ 5
Komentujący rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność i ponoszą wszelkie konsekwencje naruszenia komentarzami praw osób trzecich.

§ 6
Tygodnik „Wyszkowiak” nie weryfikuje prawdziwości i rzetelności treści komentarzy.

§ 7
Tygodnik „Wyszkowiak” zastrzega sobie prawo usuwania części lub całości komentarzy, które stanowią naruszenie któregokolwiek paragrafu niniejszego Regulaminu.

§ 8
Wszelkie reklamacje dotyczące serwisu, zgłoszenia dotyczące komentarzy i naruszenia niniejszego Regulaminu wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej z oznaczeniem zgłaszającego (imię i nazwisko) i adresu do korespondencji (e-mailowej lub pocztą tradycyjną) przesyłając je na adres e-mail redakcja@wyszkowiak.pl bądź na adres siedziby redakcji: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy „Wyszkowiak” S.C. ul. Generała Józefa Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków.

§ 9
Tygodnik „Wyszkowiak” rozpatruje reklamacje i zgłoszenia (złożone wyłącznie w formie pisemnej) w terminie do 14 dni wysyłając odpowiedź na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 10
Tygodnik „Wyszkowiak” pozostawia bez odpowiedzi reklamacje i zgłoszenia, które nie zawierają łącznie imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu do korespondencji oraz uzasadnienia.

§ 11
Tygodnik „Wyszkowiak” zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 12
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.wyszkowiak.pl oraz w siedzibie Tygodnika „Wyszkowiak”.

§ 13
Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 lipca 2014 r.

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta