Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 października 2021 r., imieniny Marleny, Seweryna

Wróg uderzył ze wschodu

(Zam: 18.09.2021 r., godz. 18.25)

Hołd poległym w walkach i pomordowanym przez okupanta oddali uczestnicy uroczystości zorganizowanej 17 września u zbiegu ulic Pułtuskiej i Sowińskiego w Wyszkowie.

W 82 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę koło Światowego Związku Armii Krajowej i wyszkowskie Prawo i Sprawiedliwość przygotowali krótką uroczystość. Wśród uczestników były poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód „Rajski Ptak”, Związku Piłsudczyków w Wyszkowie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP pod dyrekcją płk Franciszka Józefa Bieganowskiego zagrała hymn. Modlitwę poprzedzającą złożenie kwiatów poprowadził ks. Roman Karaś.
Rys historyczny przedstawił przewodniczący PiS w powiecie wyszkowskim Waldemar Sobczak.
- Armia Czerwona napotkała opór ze strony Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, chociaż dyrektywą naczelnego wodza zalecono żołnierzom unikanie walki i wycofywanie się w kierunku Węgier i Rumunii, z wyjątkiem przypadków bezpośredniego natarcia i prób rozbrojenia - podkreślił. - Żołnierze Armii Czerwonej do końca września 1939 r. zajęli tereny wschodnie II RP. Późniejsze lata okupacji podczas II wojny światowej były dla Polaków czasem prześladowań, obywateli II RP zmuszano do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Deportacje w głąb ZSRR objęły setki tysięcy Polaków na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną. Celem była zmiana struktury społecznej wschodnich ziem II RP przy jednoczesnym pozyskaniu taniej siły roboczej. W 1940 r. Sowieci przystąpili do eksterminacji polskich elit.
Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Września 1939 r. zaśpiewano „Rotę”.
J.P.


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl