Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 czerwca 2023 r., imieniny Walerii, WalteraBudżet za 2010 r. przyjęty

(Zam: 21.06.2011 r., godz. 11.20)

Rada Gminy na sesji 26 maja podjęła uchwałę o przyznaniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2010 r.

Budżet na koniec roku 2010 zamknął się kwotą15 886 000 zł po stronie dochodów i 18 700 000zł po stronie wydatków. Dochody stworzyły głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1 719 925 zł), dotacje celowe na funkcjonowanie administracji rządowej (2 361 743 zł), subwencja ogólna (6 027 298 zł) oraz inne dochody własne (2 459 965 zł). Największe wydatki gmina poniosła na oświatę (6 152 873 zł, w tym 3 864 128 zł subwencji), inwestycje (4 854 958 zł) i opiekę społeczną (3 122 432 zł).

Co zrobiono
– Przebudowano drogę Niegów-Zabrodzie i zagospodarowano centra Zazdrości i Zabrodzia (dofinansowanie z Unii Europejskiej) – 685 357 zł
– Przebudowano drogę powiatową Adelin-Obrąb – 55 000zł (całkowity koszt 200 000 zł)
– Wybudowano drogę powiatową Niegów-Młynarze – 300 000 zł (łączny koszt inwestycji 900 000zł)
– Przebudowano drogę transportu rolnego Anastazew-Podgać (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego) – 345 143 zł
– Przebudowano drogę gminną Zabrodzie-Dębinki (dofinansowanie 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) – 1 162 000 zł
– Przebudowano drogę w Niegowie – 19 182 zł
– Zakupiono samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku – 573 520 zł (udział gminy – 130 tys. zł)
– Zagospodarowano centrum wsi Głuchy (dofinansowanie z Unii Europejskiej) – 307 000 zł
– Wybudowano kanalizację sanitarną w Zabrodziu, Zazdrości i Niegowie (dofinansowanie z Unii Europejskiej) – 567 829 zł
– Wymieniono stolarkę okienną w Gimnazjum w Zabrodziu – 34 666 zł
– Zakupiono ciągnik z beczkowozem i przyczepą do wywozu odpadów komunalnych (dofinansowanie z Unii Europejskiej) – 192 498 zł
– Zamontowano plac zabaw dla dzieci w Zabrodziu – 18 691 zł
– Zamontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Choszczowe – 14 982 zł
– Zakupiono urządzenia do ratownictwa technicznego dla OSP Zabrodzie (zakup w 100% dofinansowany ze środków pozyskanych) – 86 000 zł
– Rozbudowano Gminne Centrum Kultury w Zabrodziu – 965 117 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej)

Wydatki bieżące w ubiegłym roku
– Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 60 949 zł
– Dotacja na ,,Radosną szkołę” – 11 923 zł
– Utrzymanie OSP – 124 282 zł – Konserwacja oświetlenia ulicznego – 36 tys. zł
– Opłaty za energię – oświetlenie uliczne – 202 tys. zł
– Bieżące utrzymanie dróg – 380 tys. zł – Projekty: ,,Bieg Norwidowski” – 6 900 zł, ,,Lato marzeń” – 42 740 zł, ,,Lato z piłką” – 7 061 zł, ,,Zieleń wokół nas” – 20 862 zł, „Świetlica środowiskowa” –14 000 zł

Dotacje dla jednostek kultury
Gminny Ośrodek Kultury – 182 506 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 129 700 zł

Dofinansowania z Unii Europejskiej
Projekty: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” , „Zagrajmy o sukces”, ,,E-możliwości”, ,,Krok ku Europie”, „Wiedza najlepszą inwestycją”, ,,Edukacja od dziecka”, „Sukces zawodowy Twoim celem”, ,,Jacek i Ola idą do przedszkola”, ,,Kierunek kwalifikacje”, ,,Szkoła Równych Szans II”.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta