Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 października 2021 r., imieniny Marleny, Seweryna

Hołd walczącym

(Zam: 17.09.2021 r., godz. 09.44)

W kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Nowym Lubielu 12 września odprawiona została uroczysta msza w intencji obrońców Ojczyzny.Uczestnicy upamiętnili 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mszę celebrowali proboszcz ks. Wojciech Goryszewski i ks. Janusz Saniewski. Następnie w asyście pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych  oraz gminnych szkół uczestnicy udali się pod pomnik poświęcony bohaterom poległym w walce o wolność Ojczyzny. Odwiedzili też groby poległych w kampanii wrześniowej żołnierzy, którzy zginęli w pierwszych dniach II wojny światowej - kaprala strzelca samolotowego Romana Stronczaka (lat 20), podporucznika rezerwy Franciszka Bileckiego (lat 25), kaprala rezerwy Antoniego Kucharczyka (lat 40).
Pod pomnikiem i na grobach złożono kwiaty i zapalono znicze. Zastępca wójta Paweł Abramczyk podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystości i wspólną modlitwę: pocztom sztandarowym ze szkół i jednostek OSP, proboszczowi parafii Nowy Lubiel ks. kanonikowi Wojciechowi Goryszewskiemu i ks. wikaremu Januszowi Saniewskiemu, rodzinie poległego w kampanii wrześniowej kaprala rezerwy Antoniego Kucharczyka, Janowi Nowickiemu – członkowi zarządu Fundacji Fort-Rogowo, radnym powiatu wyszkowskiego Marzenie Dyl i Renacie Rębale, wójtowi gminy Rzewnie Wiesławowi Chrzanowskiemu, dyrektorom szkół wraz z młodzieżą i nauczycielami, prezesom i druhom OSP, przedstawicielom służb mundurowych i środowisk kombatanckich, mieszkańcom i radnym gminy na czele z przewodniczącym Grzegorzem Gołębiewskim, wiernym parafii w Nowym Lubielu.
Oprac. J.P.
Źródło: gmina Rząśnik

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl