Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 kwietnia 2023 r., imieniny Franciszka, Urbana„Przeszłość – jest to dziś tylko cokolwiek dalej”

Ikona
(Zam: 07.06.2011 r., godz. 11.33)

Pod takim hasłem w dniach 15-17 maja odbyła się III Wystawa Twórczości Lokalnej. Jej tematem przewodnim była prezentacja różnorodnych dzieł naszych przodków.

Wśród eksponatów znalazły się rękodzieła, urządzenia, narzędzia i elementy codziennego użytku, stosowane na przestrzeni XIX i XX wieku w zagrodzie wiejskiej. Dodatkową atrakcją była możliwość podziwiania starych samochodów. Znaczną część ekspozycji stanowiły jednak dokumenty życia społecznego oraz materiały dotyczące twórczości muzycznej, artystycznej i literackiej znamienitych, żyjących lub pracujących w przeszłości na ziemi zabrodzkiej, twórców: Cypriana Kamila Norwida (poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa), Antoniego Gawińskiego (malarza, pisarza, ilustratora, krytyka sztuki projektanta witraży, mozaiki, ekslibrisów, kostiumów i dekoracji teatralnych, uznawanego za polskiego reprezentanta symbolizmu i warszawskiej secesji)
i Bolesława Jeziorańskiego, artysty znanego w pierwszej ćwierci XX wieku głównie ze swoich prac rzeźbiarskich, ale przede wszystkim jako fundatora dwunastu szkół elementarnych na terenie dawnego powiatu radzymińskiego, w którego skład swego czasu wchodziło kilka miejscowości obecnej gminy Zabrodzie. Wszyscy trzej to dawni mieszkańcy, właściciele dworku w Głuchach. Na wystawie nie zabrakło też wspomnienia o Władysławie Podkowińskim – malarzu i ilustratorze, prekursorze polskiego impresjonizmu, bywającego częstym gościem rodzinnych stron Norwida i czerpiącego z nich inspiracje do swych obrazów. Przywołano postacie na stałe związane z tym terenem poprzez swoją pracę duszpasterską i posługę zakonną.
Sługa Boża Matka Wincenta – Jadwiga Jaroszewska była założycielką Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, służącego najbardziej nieszczęśliwym, wzgardzonym i opuszczonym. Jej dzieło miłości trwa do dziś. Ks. Florian Cyryl Goetz-Gieczyński, po pożarze niegowskiego kościoła w 1856 r. wykazał wiele troski o budowę nowej, istniejącej do dziś świątyni i przez 45 lat pełnienia funkcji proboszcza zasłynął wśród wiernych opinią gorliwego duszpasterza. Kompozycje muzyczne „Veni Sancte Spiritus” oraz „Veni Sanctificator”, nagrane przez zespół muzyki dawnej „La Tempesta” w 140. rocznicę jego śmierci zostały odtworzone w trakcie wystawy, podobnie jak utwory ks. Henryka Nowackiego, kompozytora, dyrygenta chórów, profesora śpiewów gregoriańskich. Wystawie towarzyszyły występy, na których zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych w Dębinkach i Zabrodziu, młodzież z Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu. Recytowali poezję Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej, Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Jachowicza i prozę A. Gawińskiego. Zespół „Sława” zaśpiewał kilka utworów ludowych, zebranych i spisanych przez wielkiego etnografa Oskara Kolberga. Krystyna Kućmierowska na zasłyszaną w dzieciństwie melodię zaśpiewała utwór „Kalina”, a zaprzyjaźniony od lat z Bractwem Zabrodzkim Wacław Puławskiwyrecytował autorskie wiersze „Jubileusz” i „O ruchach Ziemi”. Swój występ zakończył odśpiewaniem utworu „Nasza gmina”. Całości dopełniły bardzo stare pieśni w wykonaniu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich Głuchy. Nie zabrakło też smakowitego jadła przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu. Wśród licznie odwiedzających wystawę był wójt Adam Ołdak, pracownicy Urzędu Gminy, radni gminy i powiatu, liczne wycieczki szkolne oraz mieszkańcy nie tylko gminy Zabrodzie.

Opr. E.E.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wystawcom oraz wszystkim, którzy swym poparciem i bezpośrednim zaangażowaniem towarzyszyli temu przedsięwzięciu.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl