Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2020 r., imieniny Bogusławy, Teodozji

Hala dla wszystkich mieszkańców

(Zam: 15.03.2018 r., godz. 10.44)

W Szkole Podstawowej w Porządziu jeszcze nie minęła atmosfera świętowania z powodu oddania do użytku hali sportowej. Delegacja placówki 28 lutego gościła na sesji Rady Gminy Rząśnik, by podziękować władzom samorządowym za inwestycję.

– Chcemy wrócić do daty 8 lutego – 20 dni temu nastąpiło oddanie do użytku sali sportowej – zaznaczyła dyrektor szkoły Grażyna Prus.
Młodzież podkreśliła, że dzień ten zapisze się złotymi zgłoskami w historii placówki i był urzeczywistnieniem marzeń uczniów.
– Inwestycja w młodzież zwraca się po wielu latach – zwróciła uwagę Grażyna Prus. – Młodzi ludzie już doświadczają, jak jeszcze niedawno wyglądały zajęcia wychowania fizycznego. Teraz pytają, dlaczego nie może być więcej lekcji WF. Mam nadzieję, że hala to początek kolejnych inwestycji w rozwój uczniów.
Wójt Paweł Kołodziejski chce, by hala służyła uczniom, ale też mieszkańcom gminy.
– Praca fizyczna czy intelektualna wymaga odstresowania. Aktywny wypoczynek po godzinach ciężkiej codziennej pracy jest potrzebny – zaznaczył. – Dziękuję radzie gminy, która wyprzedzając reformę oświaty, nie wiedząc, czy ona wejdzie w życie, podjęła decyzję o budowie hali – podkreślił wójt Paweł Kołodziejski. – Starsza młodzież pozostaje w szkołach, w każdej z podstawówek potrzeby są większe. Nie chcę, by młodzież trafiająca do szkół średnich nie wiedziała, co to jest hala sportowa, dlatego kłaniam się radzie gminy, że przeznaczyła środki finansowe w budżecie na budowę.
W tym przypadku samorząd skorzystał także z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wójt zaznaczył jednak, że o uzyskanie wsparcia zewnętrznego jest trudno.
– W mediach mówi się często, że środki finansowe są dla każdej gminy. W rzeczywistości środki praktycznie wystarczają dla 8-10 proc. chętnych – podkreślił. – Mimo że składamy wnioski i wydaje nam się, że są dobrze przygotowane, często nie uzyskują akceptacji. Gminy w naszym powiecie i sąsiednich nie różnią się bardzo, ale kryteria przy przydzielaniu środków są, moim zdaniem, nieobiektywne.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl