Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 czerwca 2022 r., imieniny Pawła, PiotraMłodzież z Izraela przejazdem w Wyszkowie

(Zam: 02.09.2015 r., godz. 16.45)

W środę 19 sierpnia w Wyszkowie gościła 120-osobowa grupa młodzieży ze szkoły w północnym Izraelu. Wycieczka podróżująca z Treblinki do Pułtuska złożyła kwiaty przy tablicy pamiątkowej poświęconej Mordechajowi Anielewiczowi.

Krótka uroczystość odbyła się przy ul. Berka Joselewicza, gdzie znajduje się pomnik. Młodzież przywitali delegaci z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Historię tego miejsca oraz informacje na temat Mordechaja Anielewicza przybliżyła gościom Elżbieta Szczuka.
Anielewicz urodził się w 1919 r. w Wyszkowie, był działaczem organizacji młodzieżowej Haszomer – Hacair, dowódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dowodził powstaniem w Getcie Warszawskim, gdzie zginął 8 maja 1943 r. Pomnik postawiono w miejscu nieistniejącego już domu, w którym przyszedł na świat. Pod koniec XVIII w. w wyniku przeprowadzenia sekularyzacji przez zaborców, w Wyszkowie zaczęła się legalnie osiedlać ludność żydowska. Od tej pory odsetek mieszkańców wyznania mojżeszowego w mieście stale się zwiększał i w okresie międzywojennym osiągnął 49 proc. W zdecydowanej większości grupa ta trudniła się w mieście handlem i rzemiosłem. Blisko 1/3 społeczności stanowili ortodoksyjni chasydzi. Przy pobliskim skrzyżowaniu ulic Wąskiej i Kościuszki znajdowała się synagoga. Miejscowi Żydzi pomimo, że tworzyli odrębną grupę wyznaniową, jednoczyli się z ludnością polską podczas świąt państwowych i innych ważnych uroczystości. Pomnik oraz Kirkut przy ul. Łącznej upamiętniają społeczność, która uległa zagładzie podczas II wojny światowej. Tablice odsłoniętego w maju 2003 r. pomnika opatrzono napisami informacyjnymi w trzech językach: polskim, angielskim i jidysz. Tekst umieszczony na pomniku brzmi: „Współcześni powinni przywracać naszej pamięci tych, których już nie ma. W tym miejscu stał dom, w którym mieszkał urodzony w Wyszkowie Mordechaj Anielewicz (1919-1943) dowódca powstania w getcie warszawskim. W 60. rocznicę jego śmierci, Rada Miejska w Wyszkowie”.
– Jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy się dziś w tym miejscu, możemy lepiej poznać naszą historię, legendę, Żydów, którzy mieszkali tutaj przed laty. Usłyszeliśmy tu wiele fascynujących faktów, jesteśmy pod wrażeniem – powiedziała „Wyszkowiakowi” nauczycielka młodzieży z Izraela, Tali Golan.
Młodzież złożyła kwiaty przy pomniku i odmówiła modlitwę.
P.D.

Komentarze

Więzi
Dodane przez Anonim, w dniu 03.09.2015 r., godz. 09.54
Perspektywicznie rzecz ujmując powstrzymywanie, jedności bardzo dobrze rokuje. Jestem przekonany , że opublikowanie albumu w języku angielski, też jidysz, uwidaczniającego żydowską historię , kulturę w naszym mieście , zawierającego między innymi fotografie z Kirkuta oraz Kościoła św. Idziego a także nowych świątyń, przypomni , pozwoli poznać dzieje miasta poza granicami kraju.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl