Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyDwudziestolecie Akademii

(Zam: 18.06.2014 r., godz. 16.41)

20 maja minęło 20 lat od założenia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna). Założyciel Uczelni, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Atena, postanowiła zorganizować uroczyste obchody jubileuszu.

Pierwsza część – w porozumieniu z władzami Pułtuska – stanowić będzie integralną część Dni Patrona Miasta, św. Mateusza. Będzie to dwudniowe (18-19 września) forum badaczy dziejów Mazowsza – pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali ogólnopolskiej.
W ramach forum wybitni polscy i zagraniczni badacze ocenią stan i perspektywy badań nad dziejami Mazowsza, zaś mazowieckie organizacje społeczno-kulturalne przedstawią swój dorobek i zamierzenia na przyszłość.
Po raz pierwszy w całości zaprezentowana zostanie również pięciotomowa synteza Dziejów Mazowsza będąca głownie dziełem badaczy z Akademii Humanistycznej. Odbędzie się również promocja dwutomowej syntezy dziejów Pułtuska, wydana przez samorząd miejski, której redaktorami i autorami są w większości pracownicy Akademii.
Na stoisku Akademii w czasie prezentacji firm i instytucji można będzie otrzymać lub nabyć wydawane przez Akademię książki i czasopisma oraz związane z jubileuszem pamiątki.
W trakcie uroczystej mszy celebrowanej 21 września przez biskupa płockiego Piotra Liberę, biskup wraz z kapłanami dekanatu pułtuskiego modlić się będzie za pomyślność studentów i pracowników Akademii.
Druga część obchodów 20-lecia związana będzie z uroczystą inauguracją kolejnego roku akademickiego 5 października. Wówczas celebrowane będzie 20-lecie istnienia Ateny oraz 75-lecie JM rektora AH prof. dra hab. Adama Koseskiego (wydane zostaną dzieła wybrane).
Prezes Anteny, działając w imieniu założyciela Akademii oraz władz uczelni, zaprosił do uczestnictwa w komitecie honorowym wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dwóch dekad przyczynili się znacząco do powstania i rozwoju AH. Skład komitetu zostanie ogłoszony na początku czerwca.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl