Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyBractwo podsumowało rok

(Zam: 01.02.2012 r., godz. 10.32)

Bractwo Zabrodzkie zakończyło kolejny rok działalności. Spotkanie podsumowujące odbyło się 18 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie” liczy 44 członków, w tym 17 kobiet i 27 mężczyzn. Większość z nich to mieszkańcy gminy Zabrodzie, dwie osoby pochodzą z powiatu wyszkowskiego, cztery z wołomińskiego.
W 2011 roku Stowarzyszenie zajmowało się podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwijaniem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, organizowaniem i wspieraniem przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystyczno-rekreacyjnych, promowaniem Bractwa i gminy Zabrodzie, integrowaniem społeczności lokalnej.
Dla potrzeb wewnętrznych, bibliotek i szkół lokalnych organizacja opracowała i wydała we własnym zakresie zeszyty naukowe, zgromadziła materiał do wydania kolejnych biuletynów. Nawiązała również współpracę z wojewódzkim konserwatorem zabytków, Muzeum Narodowym i Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zorganizowano III Wystawę Twórczości Lokalnej „Dzieła naszych przodków”, na której zgromadzono twórczość plastyczną i literacką artystów tworzących w przeszłości na terenie gminy. Bractwo przeprowadziło także konkurs recytatorski poezji Norwida dla uczniów miejscowych szkół.
Tradycją stał się już Bieg Norwidowski, w ubiegłym roku odbył się on po raz czwarty. Wzięło w nim udział 206 osób z gminy Zabrodzie oraz sąsiednich powiatów, a nawet z innych województw. Odbyło się również sześć rajdów rowerowych. Bractwo Zabrodzkie współpracowało z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i Posterunkiem Policji, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach oraz miejscowymi szkołami.
Kilkunastu członków Stowarzyszenia w towarzystwie radnych gminnych, sołtysów i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyło w wycieczce integracyjnej Augustów-Kowno-Wilno oraz w pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Loretto. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i innymi mieszkańcami gminy uczestniczono w dożynkach wojewódzkich w Wyszkowie. W 2011 roku odbyły się dwa walne zebrania oraz trzy spotkania zarządu Stowarzyszenia.
W 2012 roku kontynuowanie będą imprezy, które weszły już na stałe do gminnego kalendarza. Planuje się wprowadzenie następnych, m.in. kuligu integracyjnego ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody Anastazewa i Okolic, pleneru malarskiego organizowanego z udziałem Stowarzyszenia Nasze Nadbużańskie Młynarze oraz spotkania ze Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Norwidowska ze Strachówki.

Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl