Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, LeonaInwestycje gminne

(Zam: 20.12.2011 r., godz. 10.30)

Gmina Zabrodzie w 2011 roku zrealizowała inwestycje za blisko 5 milionów złotych. Poniżej przedstawiamy te, które zostały wykonane przez gminę od stycznia do listopada.

Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – etap III za łączną kwotę ok. 1 mln 790 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji. Objęła wykonanie prawie 10 km sieci kanalizacyjnej.


Budowa wodociągu

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adelin, Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów, Kiciny. Koszt inwestycji – ok. 1 mln 10 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji. Objęła wykonanie prawie 20 km sieci wodociągowej.


Przebudowa Starowiejskiej

Przebudowa drogi gminnej – ul. Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie.
Koszt inwestycji – 1 mln 036 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 449 tys. zł oraz 10 tys. zł dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1 860 mb wraz z budową chodnika, uzupełnieniem oświetlenia oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi.


Przebudowa ulicy Cichej

Przebudowa drogi gminnej – ul. Cichej w miejscowości Dębinki. Koszt inwestycji to 300 tys. zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 58 tys. zł.


Informatyzacja Urzędu Gminy

Zintegrowana e-Platforma informacyjna Gminy Zabrodzie. Koszt inwestycji –877 tys. zł. Koszt inwestycji w 2011 r. – 648 tys. zł. Inwestycja ma przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 707 tys. zł. Zakończona zostanie w styczniu 2012 r. i obejmuje wykonanie informatyzacji Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.


Droga Zabrodzie – Adelin

Przebudowa drogi powiatowej Zabrodzie-Adelin. Koszt inwestycji – 360 tys. zł. Inwestycja Starostwa Powiatowego, gmina udzieliła dotacji w wysokości 150 tys. zł.


Wymiana pompy głębinowej – Stacja Uzdatniania Wody w Niegowie

Koszt inwestycji – 17 tys. zł.


Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Zabrodziu

Koszt inwestycji – 27 tys. zł.


Zakup pługa do odśnieżania dróg

Koszt inwestycji – 10 tys. zł.


Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg

Koszt inwestycji – 18 tys. zł.


Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu. Koszt inwestycji w 2011 r. wynosi 70 tys. zł.


Wiaty autobusowe

Montaż czterech wiat autobusowych w ramach funduszu sołeckiego.
Koszt inwestycji wynosi – 12 tys. zł.


Budowa sieci gazowej w miejscowości Mostówka

Inwestycja realizowana przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa, która objęła wykonanie sieci gazowej o łącznej długości 14 km.

Opr. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl