Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 czerwca 2022 r., imieniny Pawła, PiotraSortownia najprawdopodobniej nie powstanie

(Zam: 14.12.2011 r., godz. 08.28)

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 29 listopada, radni zdjęli z porządku obrad punkty dotyczące rezygnacji z budowy sortowni śmieci i kompostowni w Wólce Kozłowskiej.

Temat budowy sortowni śmieci i kompostowni wciąż powraca. Przeciwni jej ulokowaniu na terenie, który graniczy z gminą Zabrodzie, są władze tej gminy oraz mieszkańcy Dębinek, Lipin i Wólki Kozłowskiej. Samorząd Zabrodzia oraz mieszkańcy zapowiedzieli, że nie dopuszczą do powstania sortowni. Wójt Adam Ołdak, przewodniczący Rady Andrzej Garbarczyk, radni Jan Ślendak, Alina Teodorczyk oraz Dorota Szydłowska uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, podczas której dyskutowano o tej inwestycji.
Przewodniczący tłuszczańskiej Rady Krzysztof Gajcy poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej rezygnacji z projektu zakładającego budowę sortowni i kompostowni odpadów w Wólce Kozłowskiej. Uchwała została przegłosowana, w związku z tym nie obyło się bez dyskusji. Wśród radnych padł głos, aby nie rezygnować ze wszystkich postępowań administracyjnych, bo sortownia może powstać w innym miejscu. Jeden z mieszkańców Wólki Kozłowskiej stwierdził, że radni wykazali się pasywnością i niekompetencją zdejmując punkt z obrad.
- Radni nic nie zrobili, aby uaktualnić raport oddziaływania na środowisko, który jest już stary. Powinni również uaktualnić wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – podsumował.
W imieniu społeczności, wypowiedziała się jedna z mieszkanek gminy Tłuszcz.
– Mimo naszych protestów, ta sprawa wraca jak bumerang. Nie pozwolimy na jakiekolwiek działania na tym terenie – powiedziała stanowczo.
Wójt Zabrodzia Adam Ołdak podniósł kwestię, czy ktoś chciałby przy takiej sortowni mieszkać.
– Jestem przekonany, że nie byliby to ani przewodniczący tej rady, ani poprzedni burmistrz, który zaproponował tę inwestycję – stwierdził.
Wójt Ołdak uważa, że problem polega na braku rozmów z mieszkańcami.
– Na etapie planowania inwestycji należało spotkać się z mieszkańcami, a nie teraz na sesji, i czepiać się obecnego burmistrza, że chce odstąpić od inwestycji – tłumaczył.
Burmistrz Paweł Bednarczyk podkreślił, że nie może „ot tak sobie” zrezygnować z wniosku. Zacytował wypowiedzi radnych, w których zwracali się do władz, aby zostały podjęte działania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przez gminę na budowę sortowni.
– Najlepiej byłoby, gdyby radni porozmawiali z mieszkańcami i z nimi negocjowali – zaproponował.
Pojawiły się również głosy, że temat wysypiska powinien być już zamknięty, ponieważ mieszkańcy nie zgodzą się na żadne rozwiązania śmieciowe.
- W przeszłości mieli obiecane, że będą tam tereny rekreacyjne, a co gmina robi drugimi drzwiami? Oni nie chcą, aby mówiono, że miasto Tłuszcz śmieciami słynie – tłumaczył zbulwersowany były radny.
Krytyki nie szczędził również Adam Ołdak.
– Wydaje mi się, że radni nie czytali raport oddziaływania środowiskowego. Raport zawiera zapisy mówiące o tym, że funkcjonujące do 2006 roku wysypisko nie wywołało konfliktów społecznych, a także, że ścieki, które powstaną, będą odprowadzane na nieczynne składowisko w celu zmniejszenia pylenia oraz biodegradacji. Proszę się nie dziwić ludziom, że nie chcą tej inwestycji – zakończył wójt.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl