Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, LeonaDruga edycja Szkoły Równych Szans

Ikona
(Zam: 03.11.2011 r., godz. 07.26)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu w roku szkolnym 2010/2011 realizowała od 1 października 2010r. do 30 czerwca 2011r. ze środków unijnych II edycję programu ,,Szkoła Równych Szans”.

Koordynatorem projektu była dyrektor szkoły Podstawowej w Zabrodziu Elżbieta Sosnowska, która wcześniej z zespołem nauczycieli opracowała działania zgodnie z potrzebami placówki i oczekiwaniami uczniów. Ustalono również koszty ich realizacji. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Szkoła otrzymała na jego realizację 90 tys. 165 zł, w tym 3 tys. 400 złotych przekazał organ prowadzący, czyli gmina Zabrodzie.
W programie uczestniczyło 163 uczniów, w tym 85 chłopców i 78 dziewcząt w wieku 7-13 lat. Program realizowany był w trzech obszarach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I-III i zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI. Powołano koła zainteresowań, na których uczniowie utrwalali zdobytą wiedzę, a także rozwijali swoje zainteresowania i zdobywali nowe umiejętności. W ramach tego obszaru prowadzone były: koła matematyczne w kl. IV-VI, czytelnicze w kl. II-IV, przyrodnicze, ekologiczne, teatralne, języka niemieckiego i koło projektu edukacyjnego „Cudze chwalicie swego nie znacie”. W trzecim obszarze odbyły się zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów kl. I-III, którzy mają trudności w uczeniu się. Uczniowie biorący udział w zajęciach byli objęci doradztwem i opieką psychologiczno-pedagogiczną. W ciągu dziewięciu miesięcy zrealizowano osiemset godzin dydaktycznych. Do prowadzenia i realizacji zajęć oraz kół zakupiono niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym: dwa laptopy wraz z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, przenośny ekran, dwa radiomagnetofony, odtwarzacz DVD, dyktafon, cztery zestawy plansz dydaktycznych, książki do biblioteki szkolnej, (wydania albumowe i encyklopedyczne), tablice i akcesoria do prowadzenia zajęć z koła teatralnego, słowniki języka angielskiego i niemieckiego. Łącznie na materiały dydaktyczne, sprzęt i materiały potrzebne do obsługi projektu wydano 22 tys. 20 zł.
Podczas realizacji programu odbyło się siedem wyjazdów edukacyjnych, w tym trzy do warszawskich teatrów Bajka, Lalka i Buffo na przedstawienie ,,Metro”, wycieczki do Muzeum Techniki i Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, teatru Baj i Parku Łazienkowskiego oraz pięciodniowy obóz językowy w Supraślu, który odbył się w dniach 22-26 czerwca 2011 r. Podczas tego wyjazdu odbywały się zajęcia w dwóch grupach z języka angielskiego i wycieczki: do Augustowa – rejs statkiem po Kanale Augustowskim i jeziorze Wigry, Białegostoku – rekreacja w Parku Wodnym Tropikana. Uczniowie zapoznali się z kulturą, obyczajami i religią ludzi mieszkających na Podlasiu. Zwiedzili Synagogę Żydowską w Tykocinie, byli w cerkwi prawosławnej i klasztorze unitów, meczecie i na cmentarzu w Kruszynianach. W każdym wyjeździe edukacyjnym brało udział 45 uczniów i opiekunowie.
Celem zajęć i wyjazdów edukacyjnych było obcowanie z ludźmi, sztuką, kulturą i zwiedzanie ciekawych miejsc. Uczniowie mieli okazję do rozwijania pasji i zainteresowań. Wyjazdy miały inspirować do zainteresowania przedmiotami przyrodniczo-matematycznymi, językami obcymi, a także uwrażliwić na przyrodę. Uczniowie poznali różne formy spędzenia czasu wolnego i uczyli się współżycia w grupie.

Opracowała
Elżbieta Sosnowska

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl