Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, LeonaSzkoła Równych Szans

Ikona
(Zam: 12.10.2011 r., godz. 05.32)

W roku szkolnym 2011/2012 Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu uczestniczyło w drugiej edycji projektu Szkoła Równych Szans.

Głównym jego celem było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. W projekcie wzięło udział stu siedemdziesięciu gimnazjalistów. Na realizację zaplanowanych zadań szkoła pozyskała ponad sto tysięcy złotych.
W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów: „Na pomoc dyslektykom”, „Bliżej kultury” – koło teatralne, „Biblioteka oknem na świat”, „Szansa na sukces dla każdego” – zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, „Poliglota” – koło języka angielskiego, „Kim będę” – warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne. Młodzież w ramach projektu uczestniczyła w siedmiu wyjazdach do warszawskich teatrów, w jednodniowej wycieczce do Warszawy i pięciodniowej wyprawie w góry. Z pozyskanych pieniędzy zakupiono też sprzęt niezbędny do realizacji zajęć (np. laptopy, magnetofony, zestaw fotograficzny, odtwarzacz DVD) oraz materiały do wykorzystania podczas zajęć (papier ksero, tonery, płyty, materiały do dekoracji itp.). Zakupiono również nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu.
W tym roku Gimnazjum przystępuje do realizacji trzeciej edycji projektu Szkoła Równych Szans. Oprócz tego placówka realizuje program „Akademia Uczniowska”, w ramach którego prowadzone są dwa koła: naukowe i „Zagrajmy o sukces”. Każde takie przedsięwzięcie pozwala na uatrakcyjnienie nauki w szkole, rozwój zainteresowań uczniów i wzbogaca szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne. W ramach III edycji SRS szkoła ma zamiar kupić tablicę interaktywną.

Opr. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl